• Ga naar instellingen
 • Ga naar "Wachtwoorden en accounts"
 • Ga naar Accounts -> Nieuwe acount
 • Klik op andere (onderaan)
 • Klik op "Voeg mailaccount toe
 • Geef volgende gegevens in:
  • Naam (uw naam of naam van uw bedrijf)
  • E-mail (het emailadres dat u van ons hebt ontvangen)
  • Wachtwoord (het wachtwoord dat u van ons hebt ontvangen of uw eigen wachtwoord)
  • Beschrijving (dit word automatisch ingevuld)
 • Volgende pagina stelt u de gegevens van de server in
  • Server inkomende post / server uitgaande post (dit zijn dezelfde instellingen)
   • hostnaam(mail.UWDOMEIN.BE, bijvoorbeeld als uw domein weby.be vult u hier mail.weby.be in)
   • gebruikersnaam (het emailadres dat u van ons hebt ontvangen)
   • wachtwoord (het wachtwoord dat u van ons hebt ontvangen of uw eigen wachtwoord)